Základní a mateřská škola Cerhovice

Základní škola Cerhovice je úplná devítitřídní škola. Ve školním roce 2019/2020 ji navštěvuje 214 žáků, z toho 117 na druhém stupni. Kromě cerhovických dětí dojíždějí do školy také žáci ze Záluží a Třenice. Po absolvování 1. stupně ZŠ pak cerhovickou školu navštěvují žáci Újezda a Drozdova. 

Škola je vybavena moderní IT technikou. Ve většině tříd jsou projekční nebo dotykové tabule, je zde počítačová učebna, která byla v roce 2018 vybavena 18 novými počítači.

Kromě teoretické výuky se zaměřujeme také na praktické dovednosti, za tímto účelem je škola vybavena dílnami, cvičnou kuchyní a pozemky.

Pro výuku tělesné výchovy má škola k dispozici dvě hřiště (jedno s umělým povrchem), atletickou dráhu a tělocvičnu.

Součástí školy je školní družina, jejíž kapacita byla navýšena na 80 dětí.

Mateřská škola sídlí v samostatném objektu, je však se základní školou propojena v jeden statutární celek. V současné době je zde zapsáno 50 dětí ve dvou třídách.

Vedení školy:
Ředitel školy je Mgr. Pavel Vonásek, jeho zástupkyní je Mgr. Jiřina Čejková. Řízením mateřské školy je pověřena paní Ivana Altmanová.

Fotogalerie školních prostor zde