Náš žákovský parlament je tvořen volenými zástupci všech tříd od 1. do 9. ročníku.
Členové žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky na třídních hodinách jednou ročně.
Parlament se schází minimálně 2 x ročně a umožňuje žákům podílet se na chodu školy.
Cílem je, aby žáci spoluvytvářeli pozitivní klima školy.
Žákovský parlament je prostředkem pro výměnu informací mezi žáky jednotlivých tříd,vedením školy, učiteli a zaměstnanci školy.
Zástupci tříd zde mohou přednášet návrhy a připomínky ke vzdělávacímu procesu a školnímu prostředí, připravovat a organizovat vlastní projekty.
Povinností každého člena parlamentu je také informovat své spolužáky o průběhu jednání.
 
Zástupci parlamentu ve školním roce 2020/2021
 
                                                                          
                                                                
2. třída Bohdan TURCANU Andrea HUMLOVÁ
3. třída Sofie FRIDRICHOVÁ Nela ANDRŠOVÁ
4. třída Aykan MERYEM Natálie ŠTĚRBOVÁ
5. třída Jan MUDRA Tobias GRUND
     
6.A třída    
6.B třída Nela VONDRÁČKOVÁ Agáta MOULISOVÁ
7.A třída Vojtěch HRUBÝ Luboš HOMOLKA
7.B třída Jitka MUDROVÁ Matěj HUDEC
8. třída Ondra FIRÝT Aneta HNÍZDILOVÁ
9. třída Valeriu PETICA Matyáš GYÖRGY

 

 Koordinátoři                                                                                                                                     
                                                                              Mgr. Karolina KŮTOVÁ                           
          Martina ŠTYCHOVÁ