Náš žákovský parlament je tvořen volenými zástupci všech tříd od 2. do 9. ročníku.
Členové žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky na třídních hodinách jednou ročně.
Parlament se schází minimálně 2 x ročně a umožňuje žákům podílet se na chodu školy.
Cílem je, aby žáci spoluvytvářeli pozitivní klima školy.
Žákovský parlament je prostředkem pro výměnu informací mezi žáky jednotlivých tříd,vedením školy, učiteli a zaměstnanci školy.
Zástupci tříd zde mohou přednášet návrhy a připomínky ke vzdělávacímu procesu a školnímu prostředí, připravovat a organizovat vlastní projekty.
Povinností každého člena parlamentu je také informovat své spolužáky o průběhu jednání.
 
Zástupci parlamentu ve školním roce 2021/2022
 
                                                                          
                                                                
2.     
3.     
4.     
5.     
     
6.A     
6.B     
7.A     
7.B     
8.     
9.     

 

 Koordinátoři                                                                                                                                     
                                                                              Mgr. Karolina KŮTOVÁ                           
          Martina ŠTYCHOVÁ