Mateřská škola  

   
Mateřská škola
Mateřská škola je umístěna téměř na okraji západní části obce Cerhovice směrem k tzv. koupališti. Byla otevřena na podzim roku 1967 a od té doby prošla několikrát rekonstrukcí a modernizací.
V mateřské škole pracují děti ve dvou třídách - třída Motýlků a třída Krtečků.
 
V první třídě jsou děti ve věku od 3 do 5 let. Ve druhé třídě jsou děti ve věku od 5 let do 6,5 let. Kapacita Mateřské školy je 50 dětí. Do naší MŠ dochází děti z Cerhovic a Třenice.
 
Součástí mateřské školy je velká záhrada s dětským hřištěm. 
 
Mateřská škola je v provozu od 6.30 hod. do 16 hod.
 
 
 
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE:
Náš školní vzdělávací program vychází ze základního všeobecně platného pedagogického dokumentu "Rámcový program pro předškolní vzdělávání".
Školní vzdělávací program Mš.zip
Naším cílem je umožnit dětem prožít den v mateřské škole plný radosti, volnosti, krásných vztahů a nevšedních zážitků. Chceme dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních možností a předpokladů získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost přiměřenou svému věku, a taktéž základy pro jeho další rozvoj a učení, pro celý jeho další život.