Od července 2020 pracujeme na založení spolku, který by měl vzniknout pod názvem „Klub rodičů při ZŠ a MŠ Cerhovice“.
Účelem spolku je podpora školní a mimoškolní činnosti žáků Základní školy a Mateřské školy v Cerhovicích a
podpora činnosti rozvoje této školy. 
Na první třídní schůzce byli do Klubu rodičů zvoleni tito zástupci:
1. A. KENCL
2. J. MACH
3. P. OPATRNÁ
4. P. MARTINCOVÁ
5. Z. POPOVÁ
6.A I. ROUSOVÁ
6.B J. VONDRÁČKOVÁ
7.A P. LEICHTOVÁ
7.B I. KÁROVÁ
8. I. HOCHMANOVÁ
9. K. ČAPKOVÁ

Schůzka členů byla z 21. října 2020 přeložena na neurčito.