Změny ve školní jídelně při ZŠ Cerhovice
 
Od nového školního roku 2020/2021 se mění pravidla provozu ŠJ při ZŠ Cerhovice a také dochází ke zvyšování cen svačin.
Bližší informace najdete v Provozním řádu ŠJ. Prosíme Vás o jeho pečlivé přečtení.
 
V rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu Objednávání stravy internetem.
 
Více informací najdete v dokumentech školní jídelny a také Vás s nimi seznámíme na třídních schůzkách ve čtvrtek 10. září 2020.