Pedagogický sbor ve školním roce 2019/2020
Mgr. Irena ŠTOCHLOVÁ - ředitelka školy - Tv
Mgr. Daniela VRŇATOVÁ - zástupkyně ředitele školy - Aj, metodik prevence
 
Mgr. Jiřina ČEJKOVÁ - třídní učitelka I. třídy - Hv 
Mgr. Xenie VANNEROVÁ VODIČKOVÁ - třídní učitelka II. třídy
Mgr. Hana ČERVINKOVÁ - třídní učitelka III. třídy - Hv
Mgr. Jana KOSOVÁ - třídní učitelka IV. třídy
Mgr. Naděžda SVOBODOVÁ - třídní učitelka V. třídy - Př, Ch
Mgr. Klára MATĚJKOVÁ třídní učitelka VI.A třídy - Nj, Aj, Čj
Mgr. Karolina KŮTOVÁ - třídní učitelka VI.B třídy - Př, Pč, Ict 
Mgr. Michal BOUBÍN - třídní učitel VII. třídy - D, Vz, Vo, Jalis, Pč
Mgr. Pavel VONÁSEK-  třídní učitel VIII. třídy - Tv, Z
Mgr. Jan ŠEBESTA - třídní učitel IX. třídy - Fy, M 
Mgr. Barbora HUBÁČKOVÁ - výchovný poradce
Mgr. Jan ZAPACH - M, Eg
Mgr. Petr KUBÍK - Aj
Mgr. Alena FRÜHAUFOVÁ - Čj
Bc. Vojtěch ŠTOCHL - Z

Martina ŠTYCHOVÁ - vedoucí vychovatelka školní družiny
Bc. Jana TKÁČOVÁ - vychovatelka školní družiny
Vladimíra RYNDOVÁ - vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
Iveta KVASNIČKOVÁ - Asistentka pedagoga

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:
Zdeněk DANIEL - školník
Martina ZÍTKOVÁ - úklid
Anna MIZEROVÁ - úklid
Lenka HOROVÁ - úklid