Pedagogický sbor ve školním roce 2018/2019
Mgr. Irena ŠTOCHLOVÁ - ředitelka školy - Tv
Mgr. Daniela VRŇATOVÁ - zástupkyně ředitele školy - Aj, metodik prevence
 
Mgr. Xenie VANNEROVÁ VODIČKOVÁ - třídní učitelka I. třídy
Mgr. Hana ČERVINKOVÁ - třídní učitelka II. třídy - Hv
Mgr. Jana KOSOVÁ - třídní učitelka III. třídy
Mgr. Naděžda SVOBODOVÁ - třídní učitelka IV. třídy - Př, Ch
Mgr. Jiřina ČEJKOVÁ - třídní učitelka V.A. třídy - Hv
Mgr. Karolina KŮTOVÁ - třídní učitelka V.B třídy - Př, Pč, Ict 
Mgr. Michal BOUBÍN - třídní učitel VI. třídy - D, Vz, Vo, Jalis
Mgr. Pavel VONÁSEK-  třídní učitel VII. třídy - Tv, Zem
Mgr. Jan ŠEBESTA - třídní učitel VIII. třídy - Fy, M, Ict 
Mgr. Barbora HUBÁČKOVÁ - Čj, výchovný poradce
Bc.  Lucie PAVLÍKOVÁ - Aj
Bc.  Radka RÉDLOVÁ - NJ, Vv
Ing. Dana CRKOVÁ - Aj, Př
Mgr. Jan ZAPACH - M, Pč, Eg
Mgr. Petr KUBÍK - Aj
Mgr. Tereza NYKODÝMOVÁtřídní učitelka IX. třídy - Čj,

Martina ŠTYCHOVÁ - vedoucí vychovatelka školní družiny
Bc. Jana TKÁČOVÁ - vychovatelka školní družiny
Vladimíra RYNDOVÁ - vychovatelka školní družiny

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI:
Zdeněk DANIEL - školník
Lenka KÁROVÁ - úklid
Anna MIZEROVÁ - úklid
Lenka HOROVÁ - úklid