Projekt šablony II  

   

Sportuj ve škole  

   

Ovoce do škol  

   

Schránka důvěry  

   

Posl. aktualizace  

1.7.2020

   

Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun

Na Dražkách 217, 267 61 Cerhovice

Oznámení o zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání

Oficiální dokument o zápisu ve formátu.pdf

Ředitelství ZŠ a MŠ Cerhovice oznamuje rodičům, že zápis

do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se koná

od 1. dubna do 30. dubna 2020

 

Jedná se o děti, které k 31. srpnu 2020 dovrší věku šesti let.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před šířením koronaviru a onemocněním COVID - 19 se zápisy uskuteční bez přítomnosti žáků.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (w4umb6x),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v ředitelně školy v úředních hodinách (pondělí - 8.00 - 00 a 15.00 - 16.00 hodin, středa - 8.00 - 13.00 a 15.00 - 16.00 hodin).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např.e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Je nutné doručit:

  • žádost o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání (formulář je k dispozici v ředitelně základní školy nebo ke stažení zde ),
  • vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (formulář je k dispozici v ředitelně základní školy nebo ke stažení zde ).

Prosíme o důkladné vyplnění uvedených formulářů.

Případnou písemnou žádost o odklad školní docházky (formulář obdržíte v ředitelně základní školy nebo ke stažení zde) je třeba doložit doporučujícím posouzením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a odborného dětského lékaře.

Formuláře je nutné opět doručit jedním z výše uvedených postupů k podání žádosti.

Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání Vám bude doručeno na základě Vaší žádosti.

V případě potřeby využijte kontaktu:

telefon: 311 577 561 (v úředních hodinách), 731 411 930.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Irena Štochlová

ředitelka školy

   

Chystané akce  

1.9 - Zahájení školního roku 2020/2021