Vážení rodiče, milí žáci,
na základě vámi vyjádřeného zájmu, budeme od 1. října 2020 otevírat kroužky.
Platba za kroužek na I. pololetí proběhne na první schůzce. Pokud bude škola uzavřena, poměrná část bude vrácena.
Pokud je mezi rodiči někdo, kdo by se chtěl stát od druhého pololetí vedoucím kroužku, budeme jedině rádi.
Včelařský kroužek je zdarma, je hrazen ze sponzorského daru, za který děkujeme. Kdo se bude chtít ještě přihlásit,
může tak učinit u svého třídního učitele.
 

Pohádková angličtina 

Vedoucí kroužku:

Třída: 1.-2. ročník

Cena za I. pololetí: 800,- Kč

Sportuj ve škole – středa 13:10-13:55 hod.

Vedoucí kroužku: Bc. Jana Tkáčová

Třída 1.-2. ročník

Cena za I. pololetí: zdarma

Věda nás baví – čtvrtek 14:30-15.30 hod., 14 lekcí

Vedoucí kroužku: Mgr. Naděžda Svobodová

Třída: 3.-5. ročník

Cena za I. pololetí: 1350,- Kč

Na kroužek je nutné se přihlásit na webu:

https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlaska?ID_mesta=266

Kroužek keramiky – středa 13:00-14:30 hod., termíny: 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 13.1., 27.1.

Vedoucí kroužku: Xenie Vannerová Vodičková, Hana Velichová

Třída: 3.-5. ročník

Cena za I. pololetí: 1100,- Kč

Fotografický kroužek – pondělí 13:05-14:30 hod.

Vedoucí kroužku: Mgr. Jan Zapach

Třída: 6.-9. Ročník

Cena za I. pololetí: 500,- Kč 

Školní časopis – 

Vedoucí kroužku:

Třída: 6.-9. ročník

Cena za I. pololetí: 700,- Kč

Florbalový kroužek – pondělí 15:00-16:30 hod.

Vedoucí kroužku: Mgr. Pavel Vonásek

Cena za I. pololetí: 600,- Kč

Třída: 6.-9. ročník

Turistický kroužek: „Výletník“

Vedoucí kroužku: Mgr. Karolína Kůtová, Mgr. Naděžda Svobodová

Třída: 6.-9. ročník

Cena za I. pololetí: dle výletu

Kroužek bude realizován nepravidelně. Případně vás budeme včas informovat.

Včelařský kroužek – středa 16:00-17:00 hod.

Vedoucí kroužku: Jiří Cabalka

Třída: 1.-9. ročník

Cena za I. pololetí: zdarma