Třídy a organizace dne

Motýlci       v této třídě jsou děti ve věku 3 - 4,5 let

                    Učitelky: Ivana Altmanová a Monika Hnízdilová 

 

                    Provoz této třídy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.

 

 

 

Organizace dne

 6.30 - 8.20 hod.          -        hry a zájmové činnosti dětí , úklid

8.20 - 8.30                   -       logopedická chvilka

8.30 - 8.45                 -        tělovýchovná chvilka nebo ranní cvičení

8.45 - 9.10                 -         hygiena, svačina

9.10 - 9.30                 -         vzdělávací a výchovné činnosti

9.30 - 11.30                 -        příprava na vycházku, pobyt venku

11.30 - 12.15                 -      převlékání, hygiena, oběd

12.15 - 14.30                -        hygiena, ukládání ke spánku, spánek

14.30 - 15.00                -        hygiena , oblékání, svačina

15.00 - 16.30                -        volné hry a zájmové činnosti

  

Krtečci        v této třídě jsou děti od 4,5 – 6 let

       Učitelky: Jana Tkáčová a Ilona Hochmanová

 

       provoz této třídy je od 7.30 hod. do 16.30 hod.

                                           

 

 Organizace dne

6.30 - 8.00 hod.         -        hry a zájmové činnosti dětí , úklid

8.00 – 8.20                -         logopedická chvilka

8.20 - 8.50                 -         tělovýchovná chvilka nebo ranní cvičení

8.50 - 9.10                 -        hygiena, svačina

9.10 - 9.50                 -        vzdělávací a výchovné činnosti

9.50 - 11.45               -        příprava na vycházku, pobyt venku

11.45 - 12.45             -         hygiena, oběd, příprava na spánek, odpočinek

12.45 - 14.30             -        odpočinek dětí

14.30 - 15.00               -        hygiena , oblékání, svačina

15.00 - 16.30               -        volné hry a zájmové činnosti